October 2023

Convergence, plasticity, and tissue residence of regulatory T cell response via TCR repertoire prism

Nakonechnaya TO, Moltedo B, Putintseva EV, Leyn S,. Bolotin DA, Britanova OV, Shugay M, Chudakov DM bioRxiv

View Publication