October 2023

Targeted depletion of TRBV9+ T cells as immunotherapy in a patient with ankylosing spondylitis

Britanova OV, Lupyr KR, Staroverov DB, Shagina IA, AleksandrovAA, Ustyugov YY, Somov DV, KlimenkoA, Shostak NA, Zvyagin IV, Stepanov AV, Merzlyak EM, Davydov AN, Izraelson M, Egorov ES, Bogdanova EA, Vladimirova AK, Iakovlev PA, Fedorenko DA, Ivanov RA, Skvortsova VI, Lukyanov S, Chudakov DM Nature Medicine Brief

View Publication